DentalBot

УМОВИ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ з використання програми «DENTAL BOT 3D»

Редакція від: 30.08.2021 року.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «DENTAL BOT 3D» (далі по тексту – «Програма»), БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ ІЗ ДАНИМИ УМОВАМИ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ, ТЕКСТ ЯКОЇ НАВЕДЕНО НИЖЧЕ (далі по тексту – «Угода»).
ВИ МАЄТЕ ПРАВО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМУ ЛИШЕ У ВИПАДКУ ПРИЙНЯТТЯ УМОВ УГОДИ. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ БЕЗЗАСТЕРЕЖНО ТА БЕЗУМОВНО ПРИЙНЯТИ ВСІ УМОВИ УГОДИ, ВИ НЕ НАБУВАЄТЕ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ. В ТАКОМУ ВИПАДКУ, БУДЬ ЛАСКА – НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ ПРОГРАМУ НА ПЕВНИЙ ПРИСТРІЙ ТА/АБО НЕ ПРИСТУПАЙТЕ ДО ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ.
ВСТАНОВЛЮЮЧИ ПРОГРАМУ НА ПЕВНИЙ ПРИСТРІЙ, ТА/АБО ПРИСТУПАЮЧИ ДО ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ – ВИ БЕЗЗАСТЕРЕЖНО ТА БЕЗУМОВНО УКЛАДАЄТЕ УГОДУ, ПОВНІСТЮ ПОГОДЖУЮЧИСЬ З УСІМА ЇЇ УМОВАМИ.

УВАГА!

ДЛЯ КОРЕКТНОЇ РОБОТИ ПРОГРАМИ, ВИ ПОВИННІ САМОСТІЙНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ НАСТУПНИМ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ:
- операційна система Windows 10 або Mak OS;
- мінімальні вимоги до ПК: процесор 1.6 ГГц, оперативна пам'ять 8 ГБ, місце на жорсткому диску 10 ГБ, відеокарта з підтримкою DirectX 9 і Open GL, дозвіл екрану 1024 x 768;
- безперервне інтернет з'єднання.
Даний документ є Угодою між:

ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ПОГАРСЬКИМ АНТОНОМ ЮРІЙОВИЧЕМ (далі по тексту – «Ліцензіар»), що діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 21030000000096301 від 28.03.2018 року, місце проживання: 69600, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Реконструктивна, будинок 3, та ВАМИ – фізичною особою, яка отримує невиключне право використання Програми (далі по тексту – «Ліцензіат»), що разом далі по тексту Угоди іменовані як «Сторони», а окремо – «Сторона».

Місцем укладання даної Угоди є місце фактичного проживання Ліцензіара, зазначене в даній Угоді серед інших контактних даних останнього.

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

1.1. «Авторизація» – електронний процес входу Ліцензіата до його Акаунту, під час якого відбувається перевірка наявності прав останнього на надання йому відповідного доступу до такого Акаунту у певному розділі Сайту або Програми. Для Авторизації Ліцензіат повинен ввести у відповідну електронну форму свої Ідентифікатори, та підтвердити намір здійснити вхід до Акаунту.
1.2. «Акаунт» – сукупність електронних відомостей щодо Ліцензіата, які можуть включати в себе Обліковий запис, Профіль, та Особистий кабінет.
1.3. «Ідентифікатори» – унікальні Логін та Пароль.
1.4. «Інтернет» – глобальна інформаційна мережа загального доступу, яка базується на Інтернет-протоколах, визначених міжнародними стандартами.
1.5. «Логін» – унікальний набір символів, що ідентифікує Ліцензіата на Сайті, виражений у вигляді адреси електронної пошти, що знаходиться у безперешкодному та особистому використанні Ліцензіата. Для ідентифікації Ліцензіата у Програмі, Логін може виражатися у вигляді будь-якого іншого алфавітно-цифрового набору символів. Логін є елементом Облікового запису. Ліцензіар має право заборонити використання певних Логінів, а також встановлювати щодо них вимоги (довжина, допустимі символи, та ін.).
1.6. «Ліцензія» – надання Ліцензіаром Ліцензіату НЕВИКЛЮЧНОГО права використання Програми, на умовах даної Угоди, без територіального обмеження. Впродовж усього строку дії Ліцензії, Ліцензіар зберігає можливість самостійного використання Програми будь-яким способом, а також право дозволяти або забороняти іншим особам використовувати Програму будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності. Ліцензія є обмеженою, невиключною, відзивною, та такою, що не підлягає передачі.
1.7. «Сайт» – веб-сайт, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://dentalbot.pro.
1.8. «Обліковий запис» – сукупність розміщеної, завантаженої чи введеної до відповідного розділу Сайту інформації про Ліцензіата.
1.9. «Особистий кабінет» – розділ Сайту, доступ до якого має тільки зареєстрований Ліцензіат після проходження електронної процедури Авторизації за допомогою Ідентифікаторів.
1.10. «Кабiнет лікаря» – розділ Програми, доступ до якого надається після проходження електронної процедури Авторизації за допомогою Ідентифікаторів.
1.11. «Пароль» – таємне слово або певна послідовність алфавітно-цифрових символів, призначених для підтвердження особи Ліцензіата. Пароль використовується для захисту інформації, наявної у відповідних розділах Сайту та Програми від несанкціонованого доступу будь-яких сторонніх осіб. Пароль є елементом Облікового запису, та використовуються для надання Ліцензіату дозволу на вхід до його Акаунту на Сайті чи у Програмі.
1.12. «Письмове повідомлення» – електронний лист, що може містити в собі текстові (письмові) або відео матеріали, аудіо записи чи зображення, надісланий будь-якою Стороною даної Угоди одна одній на відповідну адресу електронної пошти. Для цілей даної Угоди, адресою електронної пошти Ліцензіата є адреса, зазначена останнім в якості його Логіну для Сайту, а адресою електронної пошти Ліцензіара є адреса, зазначена в даній Угоді серед інших контактних даних останнього. Письмове повідомлення може бути викладене українською, англійською або російською мовами.
1.13. «Профіль» – сукупність персональних відомостей про Ліцензіата.
1.14. «Програма» – програмний продукт «DENTAL BOT 3D», як в цілому, так і його окремі складові частини, що є результатом комп’ютерного програмування, представлений у вигляді десктопного додатку, розміщеного на пристрої Ліцензіата, усі майнові права інтелектуальної власності на який належать Ліцензіару.
1.15. «Реєстрація» – електронна процедура, під час якої на Сайті створюється Акаунт Ліцензіата.
1.16. «Обліковий період» – певний період часу, протягом якого Ліцензіату в межах наданої Ліцензії та за відповідну грошову оплату надається доступ до певної версії Програми.
1.17. «Тарифний план» – комерційна пропозиція від Ліцензіара до Ліцензіата придбати за грошову оплату доступ до певної версії Програми, яка містить в собі інформацію щодо ціни такого доступу, Облікового періоду, протягом якого він надається, і можливої кількості пристроїв, на яких Ліцензіат за власним бажанням та на свій розсуд може здійснювати використання Програми.
1.18. «Базова версія Програми» – тип Ліцензії, яка передбачає право Ліцензіата використовувати Програму на двох окремих пристроях, та яка обмежує її функціонал певним набором модулів.
1.19. «Розширена версія Програми» – тип Ліцензії, яка передбачає право Ліцензіата використовувати Програму на трьох і більше окремих пристроях, із повним набором всіх доступних у ній модулів.
1.20. «Ліцензійний ключ» – унікальний набір згенерованих випадковим чином алфавітно-цифрових символів, необхідних для підтвердження чинності невиключного права (Ліцензії) на використання певної копії Програми, з метою уникнення порушення інтелектуальної власності та/або авторських прав Ліцензіара та інших співвласників.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ.

2.1. В порядку та на умовах, визначених даною Угодою, Ліцензіар, якому належать виключні майнові авторські права на Програму, надає Ліцензіату дозвіл (видає обмежену, невиключну, відзивну, та таку, що не підлягає передачі Ліцензію) на її використання. Угода є договором приєднання та, згідно із ст. 634 Цивільного кодексу України, її умови встановлені Ліцензіаром. Ліцензіат не може пропонувати свої умови щодо Угоди.
2.2. Ліцензія видається без територіального обмеження, строком на весь час дії Угоди, виключно для особистого та некомерційного використання Програми Ліцензіатом за її цільовим призначенням в стоматологічній та щелепно-лицьовій сферах.
2.3. Умови даної Угоди в жодному разі не передбачають перехід до Ліцензіата будь-яких немайнових та/або майнових прав інтелектуальної власності (авторських прав) на Програму, чи права продавати, передавати або відчужувати її будь-яким іншим способом третім особам. Ліцензіат не є покупцем Програми, а лише отримує дозвіл (Ліцензію) на її використання.
2.4. До складу даної Угоди входять наступні окремо викладені електронні документи, які є її невід’ємною частиною: Політика конфіденційності.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ УГОДИ.

3.1. Встановлюючи Програму на певний пристрій, та/або приступаючи до її використання – Ліцензіат приєднується до даної Угоди, яка з цього моменту вважається укладеною між Сторонами.

4. УМОВИ ОПЛАТИ.

4.1. Використання Програми можливе за наявності Ліцензійного ключа, який передається Ліцензіату після проходження процедури Реєстрації та оплати вартості обраного Тарифного плану у складі відповідної версії Програми.
4.2. Для Реєстрації Ліцензіату необхідно мати діючу адресу електронної пошти, яка у подальшому виконує роль Логіну для Авторизації на Сайті. Реєстрація здійснюється після подачі Ліцензіару електронної заявки, яка заповнюється за допомогою відповідної електронної форми на Сайті.
4.3. Під час Реєстрації Ліцензіату необхідно вказати наступні дані щодо себе: найменування компанії, номер контактного телефону, країна та місто знаходження, адреса електронної поти, ім’я контактної особи. Ліцензіат не маєте права видавати себе за того, ким він не є насправді, а також не має права Реєструвати Акаунти для інших осіб.
4.4. Оплата вартості обраного Тарифного плану здійснюються Ліцензіатом в безготівковій формі, шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара, за допомогою використання міжнародних банківських платіжних карт через відповідну платіжну систему інтернет-еквайрингу, обрану в односторонньому порядку та на розсуд Ліцензіара.
4.5. Одразу після здійснення грошової оплати згідно вартості обраного Тарифного плану, Ліцензіату, в межах виданої Ліцензії, автоматично надається доступ до відповідної (Базової чи Розширеної) версії Програми, та надсилається Письмове повідомлення із підтвердженням оплати у формі електронної квитанції. Доступ до відповідної версії Програми надається з урахуванням особливостей обраного Ліцензіатом Тарифного плану, та на відповідний Обліковий період.
4.6. По закінчені Облікового періоду, доступ Ліцензіата до відповідної версії Програми автоматично припиняється. Для відновлення такого доступу Ліцензіат може продовжити дію попередньо обраного Тарифного плану, здійснивши відповідну грошову оплату, або обрати та придбати інший Тарифний план.
4.7. Укладаючи цю Угоду, Ліцензіат підтверджує, що він обізнаний відносно наступного: Ліцензіар не вимагає від Ліцензіата надання будь-яких відомостей про його платіжні дані та інструменти, банківські рахунки, платіжні картки, а також будь-яких інших відомостей, які необхідні для оплати грошових коштів. Ліцензіар в жодному разі не несе відповідальності за збереження чи протиправне використання вказаних вище та подібних відомостей, навіть якщо такі відомості були отримані Ліцензіаром випадково або через навмисні чи помилкові дії Ліцензіата.
4.8. Вартість відповідного Тарифного плану може бути визначена, крім іншого, у вигляді грошового еквіваленту в іноземній валюті, обраній в односторонньому порядку Ліцензіаром та на його розсуд. При оплаті Ліцензіатом вартості обраного Тарифного плану, кінцева сума такого платежу автоматично визначається за поточним валютним курсом між валютою вартості і валютою платежу, що встановлений відповідною платіжною системою та/або кореспондуючими банками станом на день здійснення оплати. Здійснюючи оплату вартості відповідного Тарифного плану, Ліцензіат погоджується із тим, що кінцева сума платежу у валюті оплати може змінюватися відповідно до валютного курсу.
4.9. Ліцензіар має право у будь-який час, в односторонньому порядку, без попередження Ліцензіата чи без попереднього погодження із ним змінювати вартість Тарифних планів. У випадку зміни такої вартості, вартість на вже придбаний Ліцензіатом Тарифний план – не перераховується, а його дія продовжується до моменту закінчення відповідного Облікового періоду, по спливу якого продовження дії Тарифного плану здійснюється вже за новою вартістю.
4.10. Укладаючи цю Угоду, Ліцензіат погоджується із тим, що сплачені останнім на користь Ліцензіара грошові кошти в якості оплати вартості відповідного Тарифного плану – в жодному разі та не за яких обставин поверненню не підлягають.

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА АВТОРСЬКІ ПРАВА.

5.1. Програма є результатом інтелектуальної діяльності та об'єктом авторських прав, які регулюються і захищаються національним законодавством України, приписами міжнародного права та національного законодавства країни Ліцензіата. Єдиним власником виключних майнових прав інтелектуальної власності на Програму – є Ліцензіар. Він також є єдиним автором структури та дизайну (зовнішнього вигляду) Програми.
5.2. До складової алгоритму роботи Програми може входити унікальна 3D формула, за допомогою якої у Програмі реалізована можливість демонстрації клінічних випадків у тривимірному просторі. Унікальна 3D формула є персональною розробкою Ліцензіара та інших правовласників.
5.3. Алгоритми роботи Програми, включаючи унікальну 3D формулу – є комерційною таємницею, яку забороняється розголошувати, збирати та/або використовувати будь-яким іншим чином, на відміну від визначеного умовами Угоди. Майнові права інтелектуальної власності на зазначену в даному пункті комерційну таємницю належать Ліцензіару, та захищаються згідно із приписами п. 5.1. даної Угоди.
5.4. Ліцензіату забороняється копіювати, перевидавати, кадрувати, завантажувати, змінювати, поширювати, ліцензувати, перепроектувати або розповсюджувати Програму та/або окремі її частини, якщо це явно не дозволено Ліцензіаром або за законом. Ліцензіат не має права декомпілювати, намагатися витягти або іншим чином використовувати вихідний код, як в цілому так і його окремі складові частини, або інші дані Програми, а також створювати похідні від неї та засновані на ній об’єкти, сайти, системи, програми, бази даних, тощо.
5.5. За будь-яке порушення прав інтелектуальної власності та/або авторських прав Ліцензіара, та/або інших осіб, які є правовласниками таких прав, Ліцензіата може бути притягнуто до адміністративної, цивільно-правової та/або кримінальної відповідальності згідно із національним законодавством України, приписами міжнародного права та/або національного законодавства країни Ліцензіата.
5.6. Позначення «DENTAL BOT 3D» та його логотип (як зображувальний елемент), які використовуються у Програмі – є знаком для товарів і послуг, права інтелектуальної власності на який належать Ліцензіару, та захищаються згідно із приписами п. 5.1. даної Угоди, у зв’язку із чим Ліцензіату забороняється:
- наносити такий знак на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосовувати його під час пропонування та/або надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосовувати його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

6. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

6.1. Ліцензіар вживатиме усіх можливих зусиль для того, щоб Програма надавалася у використання з належним професійним ставленням та відношенням, але жодних інших обіцянок та/або гарантій щодо роботи Програми – не надається.
6.2. Програма надається у використання за принципами «як є» та «як доступно», і Ліцензіат використовує її на свої страх та ризик.
6.3. Ліцензіар не дає явних або неявних, прямих або таких, що маються на увазі, гарантій щодо комерційної придатності, задовільної якості, придатності Програми до конкретних цілей, чи гарантій, виникаючих в результаті її практичного застосування. Також, Ліцензіар не надає гарантій:
- щодо задоволення Ліцензіата Програмою;
- що Програма буде відповідати очікуванням Ліцензіата;
- що Програма буде працювати безперервно та безперебійно;
- що Програма не буде містити помилок, збоїв у роботі, пошкоджень, втрати даних, спотворень, спроб злому, комп’ютерних вірусів або інших шкідливих елементів;
- що Програма буде взаємодіяти чи буде сумісною із іншим програмним забезпеченням.
6.4. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки та/або шкоду, які виникли через дії Ліцензіата, пов’язані із використанням Програми, через порушення ним та/або іншими особами умов даної Угоди та Політики конфіденційності. Ліцензіар в будь-якому разі не несе відповідальності перед Ліцензіатом за втрачений прибуток або вигоду, за непрямі збитки та ненавмисно завдані збитки, за збитки через втрату можливості використання Програми або переривання діяльності Ліцензіата, незалежно від причин і підстав настання даних обставин.
6.5. У будь-якому випадку, в тому числі в разі доведення прямої вини Ліцензіара за збитки, завдані Ліцензіату та третім особам, граничний розмір суми відшкодування збитків, або об’єм відповідальності Ліцензіара перед Ліцензіатом, не може перевищувати розміру оплаченої Ліцензії.
6.6. Ліцензіар має право у будь-який момент, в односторонньому порядку за власною ініціативою та без погодження із Ліцензіатом та без його попередження, вносити до Програми будь-які оновлення (вдосконалення), зміни чи коригування, в тому числі, але не виключно:
- повністю змінювати чи коригувати структуру, інтерфейс та/або дизайн (зовнішній вигляд) Програми;
- повністю змінювати чи коригувати алгоритми та/або принципи роботи Програми;
- видаляти, додавати, повністю змінювати чи коригувати 3D формули;
- видаляти, додавати, повністю змінювати чи коригувати будь-який функціонал Програми;
- будь-яким чином скорочувати або розширювати об’єм функціоналу Програми, видаляючи, змінюючи або додаючи окремі його частини.
6.7. Ліцензіар має право у будь-який момент, в односторонньому порядку за власною ініціативою та без погодження із Ліцензіатом та без його попередження, заблокувати доступ до Програми на підставах, визначених пунктом 10.2. даної Угоди.
6.8. Ліцензіар не несе відповідальності за завдання імовірних збитків, що можуть бути завдані Ліцензіату в результаті використання останнім Програми, в тому числі збитків, які завдані (можуть бути завдані) третім особам. Ліцензіар також не несе відповідальності за упущену вигоду та негативні наслідки, що стались в результаті використання Програми та завдали шкоди Ліцензіату та/або третім особам.
6.9. Ліцензіар не гарантує доступність Програми завжди, чи у всіх географічних регіонах, та у будь-який час.
6.10. Ліцензіар не гарантує доступність Програми з усіх пристроїв, за допомогою конкретного Інтернет провайдера або іншого постачальника зв’язку.

7. КЕРУЮЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА АРБІТРАЖ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ.

7.1. Сторони погоджують, що дана Угода в цілому та пов’язані із нею правовідносини між Ліцензіаром і Ліцензіатом регулюються, тлумачаться і виконуються переважно у відповідності до національного законодавства (матеріального права) України. В окремих випадках, коли це є обов’язковим та/або неминучим, Сторони можуть керуватися приписами міжнародного права та/або національного законодавства країни Ліцензіата.
7.2. Сторони встановили наступне: усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цієї Угоди або у зв’язку із нею, у тому числі щодо її укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності (далі по тексту – «Спір»), підлягають вирішенню відповідним місцевим судом України загальної юрисдикції з урахуванням підсудності згідно із матеріальним та процесуальним правом України.
7.3. У разі, коли це є обов’язковим та/або неминучим, Спір може бути передано на розгляд для остаточного вирішення до Лондонського міжнародного арбітражного суду згідно із його Регламентом, який є частиною даного застереження. В даному випадку Сторони визначають наступне:
- місцем проведення арбітражного розгляду буде місто Мінськ, Республіки Білорусь;
- арбітражний суд буде складатися з трьох арбітрів;
- мовою арбітражного розгляду буде Російська;
- арбітражний розгляд буде проводитись згідно із матеріальним правом України.
Склад арбітрів буде призначатися в наступному порядку: одного арбітра обирає Ліцензіар, другого – Ліцензіат, третього – секретаріат Лондонського міжнародного арбітражного суду.
7.4. Сторони домовились, що в першу чергу в обов’язковому порядку будуть намагатися вирішити будь-який Спір шляхом до судових (до арбітражних) переговорів, щонайменше протягом 30 календарних днів з моменту отримання однією Стороною від іншої відповідного Письмового повідомлення, в якому повинно бути зазначено:
- повне ім’я (найменування) та контактні дані Сторони, яка ініціює переговори;
- суть претензії чи Спору;
- чітке та зрозуміле формулювання відповідної вимоги.
Додержання визначеного вище порядку до судових (до арбітражних) переговорів – є обов’язковою умовою для вирішення будь-яких Спорів між Сторонами. Недодержання цієї умови є підставою для відмови у відкритті відповідної судової (арбітражної) справи, чи припинення вже відкритої.
7.5. Укладаючи дану Угоду, Ліцензіат відмовляється від права на розгляд Спорів між Сторонами у суді присяжних та/або від своєї участі у колективних позовах, а також погоджується із тим, що він може пред’являти Ліцензіару будь-які претензії, вимоги та/або позови виключно в індивідуальному порядку, а не в якості позивача чи представника групи осіб в будь-якому представницькому або колективному розгляді.
7.6. Укладаючи дану Угоду, Ліцензіат погоджуєтеся із тим, що, незважаючи на будь-які положення чи закони будь-якої країни чи приписи міжнародного права, які цьому суперечать, будь-які претензії або підстави для позову, що виникли внаслідок використання Програми або виконання умов даної Угоди – втрачають свою позовну силу через один рік після виникнення цих претензій або підстав для позову та назавжди анулюються. Це означає, що за даною Угодою строк позовної давності, у межах якого Ліцензіат може звернутися до суду з вимогою до Ліцензіара про захист свого права або інтересу – становить один рік, починаючи від дня, коли Ліцензіат довідався або міг довідатися про порушення свого права.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

8.1. Сторони звільняється від будь-якої відповідальності за повне чи часткове невиконання визначених даною Угодою зобов’язань, якщо це пов’язано із виникненням обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних обставин, які об'єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених умовами Угоди, обов'язків за законодавчими і іншими нормативними актами, виникнення та/або дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює виконання зобов’язань протягом певного періоду часу. У разі виникнення таких обставин Сторони повинні вжити усіх максимально можливих заходів, направлених на уникнення або зменшення впливу обставин непереборної сили на виконання відповідних зобов’язань за Угодою.
8.2. Під обставинами непереборної сили розуміються будь-які надзвичайні та невідворотні обставини зовнішнього, щодо Сторін, характеру, які виникають без їх вини, поза або всупереч їх волі чи бажання, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), в тому числі, але не виключно:
- стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, тощо);
- лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо);
- обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти, тощо);
- видання заборонних чи обмежуючих нормативних актів органами державної влади або місцевого самоврядування;
- будь-які законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи органів державної влади, які унеможливлюють або тимчасово перешкоджають виконанню Сторонами своїх зобов’язань.
8.3. Не вважаються обставинами непереборної сили недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що не виконала зобов’язання, чи відсутність у такої Сторони необхідних коштів.
8.4. Виникнення обставин непереборної сили має бути засвідчено відповідною торгово-промисловою палатою або іншим уповноваженим державним органом країни, на території якої такі обставини виникли.
8.5. Сторона, що має намір послатися на виникнення обставин непереборної сили, зобов'язана невідкладно, із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод, повідомити іншу Сторону про наявність таких обставин та характер їх впливу на виконання цієї Угоди.
8.6. Якщо обставини непереборної сили та їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню Угоди, то її виконання зупиняється на строк, протягом якого це є неможливим.
8.7. Якщо у зв'язку із обставинами непереборної сили та їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання Угоди є остаточно неможливим, то вона вважається припиненою з моменту виникнення неможливості виконання.
8.8. Якщо у зв'язку із обставинами непереборної сили та їх наслідками виконання Угоди є тимчасово неможливим, і така неможливість триває протягом 30 календарних днів та не виявляє ознак припинення, то ця Угода може бути розірвана в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення відповідного Письмового повідомлення про це іншій Стороні.
8.9. Ліцензіар звільняється від будь-якої відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за даною Угодою, якщо таке невиконання сталося внаслідок хакерських та/або DDOS-атак (чи будь-якого іншого несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем) на Програму та/або Сайт.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ.

9.1. Ліцензіар має право у будь-який момент, в односторонньому порядку за власною ініціативою, та без погодження із Ліцензіатом і без його попередження вносити до даної Угоди, та/або інших окремо викладених електронних документів, які є її невід’ємною частиною – будь-які оновлення, зміни чи коригування, видаляючи існуючі та додаючи нові умови і положення.
9.2. Ліцензіар інформує Ліцензіата про оновлення, зміну чи коригування даної Угоди, та/або інших окремо викладених електронних документів, які є її невід’ємною частиною, шляхом демонстрації останньому відповідного електронного повідомлення під час його чергової Авторизації у Програмі.
9.3. Оновлена редакція Угоди, та/або інших окремо викладених електронних документів, які є її невід’ємною частиною, розміщується у Програмі, та набуває чинності для Сторін з моменту її прийняття з боку Ліцензіата.
9.4. Ліцензіат може відмовитися від прийняття оновленої редакції Угоди, та/або інших окремо викладених електронних документів, які є її невід’ємною частиною. В такому випадку доступ Ліцензіата до Програми автоматично блокується.

10. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ УГОДИ.

10.1. Ліцензіат має право у будь-який момент, в односторонньому порядку за власною ініціативою розірвати дану Угоду наступним чином:
- шляхом направлення Ліцензіару відповідного Письмового повідомлення про розірвання Угоди. В даному випадку Угода вважається розірваною з моменту отримання Ліцензіаром від Ліцензіата такого Письмового повідомлення про розірвання Угоди;
- згідно із п. 8.8. даної Угоди. В даному випадку Угода вважається розірваною з моменту направлення відповідного Письмового повідомлення.
З моменту розірвання Угоди за ініціативою Ліцензіата, він втрачає право на використання Програми, а доступ останнього до неї може бути заблокований Ліцензіаром.
10.2. Ліцензіар має право у будь-який момент, в односторонньому порядку за власною ініціативою, та без попередження Ліцензіата і без виплати йому будь-яких грошових компенсацій, розірвати дану Угоду, та заблокувати доступ Ліцензіата до Програми, наступним чином:
- згідно із п. 8.8. даної Угоди. В даному випадку Угода вважається розірваною з моменту направлення відповідного Письмового повідомлення;
- в разі порушення будь-яких немайнових та/або майнових прав інтелектуальної власності (авторських прав) на Програму, комерційну таємницю та/або знаки для товарів і послуг, які належать Ліцензіару, та/або іншим правовласникам таких прав. В даному випадку Угода вважається розірваною з моменту блокування доступу Ліцензіата до Програми;
- в разі виявлення факту приниження з боку Ліцензіата честі, гідності та/або ділової репутації Ліцензіара. В даному випадку Угода вважається розірваною з моменту блокування доступу Ліцензіата до Програми;
- в разі вчинення з боку Ліцензіата будь-яких дій, направлених на пошкодження та/або злом Програми, вивід її з ладу чи будь-якого іншого втручання в її роботу. В даному випадку Угода вважається розірваною з моменту блокування доступу Ліцензіата до Програми;
- в разі будь-якого порушення будь-яких умов даної Угоди, та/або окремо викладених електронних документів, які є її невід’ємною частиною. В даному випадку Угода вважається розірваною з моменту блокування доступу Ліцензіата до Програми.
10.3. Ліцензіат погоджується із наступним: в разі розірвання Угоди (незалежно від того, яка саме Сторона і на яких саме підставах її розірвала) сплачені раніше до моменту такого розірвання грошові кошти поверненню не підлягають.
10.4. Припинення або розірвання даної Угоди не звільняє Ліцензіата від будь-яких обов’язків, заборон та/або обмежень щодо Програми, які виникли у останнього під час її дії.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.

11.1. Умови обробки, використання, поширення, переміщення та захисту Сторонами даної Угоди персональних даних будь-яких фізичних осіб – визначаються Політикою конфіденційності, та враховують приписи національного законодавства України, міжнародного права, національного законодавства країни Ліцензіата, та Генерального регламенту Європейського парламенту і Ради щодо захисту персональних даних.

12. СТРОК ДІЇ УГОДИ ТА ІНШІ УМОВИ.

12.1. Дана Угода набуває чинності з моменту її укладання та діє протягом 10-ти років, або до моменту її припинення (розірвання). Можлива недійсність однієї або більше умов даної Угоди – не тягне за собою недійсності всієї Угоди в цілому або окремих її частин, які залишаються чинними.
12.2. У всьому іншому, що прямо не передбачено умовами даної Угоди, Сторони керуються національним законодавством України, або, коли це є обов’язковим чи неминучим – приписами міжнародного права та/або національного законодавства країни Ліцензіата.
12.3. Ліцензіат без письмового дозволу Ліцензіара не має права будь-яким чином передавати повністю або частково свої права та/або обов’язки за даною Угодою іншим особам. Ліцензіар має право без дозволу Ліцензіата, та без його попередження, будь-яким чином передавати повністю або частково свої права та/або обов’язки за даною Угодою іншим особам.
12.4. Ліцензіат підтверджує та гарантує наступне:
- Ліцензіат приєднується до Угоди та укладає її повністю усвідомлюючи значення своїх дій, не під впливом помилки, обману, насильства (фізичного та/або психічного тиску), чи тяжкої обставини;
- укладаючи дану Угоду, Ліцензіат має намір створити відповідні правові наслідки, обумовлені нею;
- умови Угоди для Ліцензіата є повністю зрозумілими та прийнятними;
- укладання цієї Угоди цілком відповідає внутрішній волі Ліцензіата.
12.5. У випадку використання Ліцензіатом Програми із порушенням умов даної Угоди та/або інших окремо викладених електронних документів, які є її невід’ємною частиною, а також в разі:
- порушення будь-яких немайнових та/або майнових прав інтелектуальної власності (авторських прав) на Програму, комерційну таємницю та/або знаки для товарів і послуг, які належать Ліцензіару, та/або іншим правовласникам таких прав;
- виявлення факту приниження з боку Ліцензіата честі, гідності та/або ділової репутації Ліцензіара;
- вчинення з боку Ліцензіата будь-яких дій, направлених на пошкодження та/або злом Програми, вивід її з ладу чи будь-якого іншого втручання в її роботу,
Ліцензіат зобов’язаний сплатити на користь Ліцензіара грошовий штраф у розмірі 10 000,00 доларів США, за кожне окреме порушення.
Приступаючи до використання Програми, Ліцензіат приймає на себе зобов’язання відшкодувати Ліцензіару в повному обсязі будь-які прямі чи непрямі збитки, матеріальну та/або моральну шкоду, а також упущену вигоду, якщо це стало результатом неправомірних дій Ліцензіата (в тому числі, але не виключно – порушення вимог даної Угоди, Політики конфіденційності, чи приписів національного законодавства України, міжнародного права та/або національного законодавства країни Ліцензіата).
12.6. Ліцензіат погоджується із наступним: в разі, якщо деякі положення, правила, приписи та/або вимоги даної Угоди (далі по тексту – «Положення») суперечать один одному, мають між собою розбіжності за смислом та суттю, чи будь-які інші неузгодженості – найвищу юридичну силу буде мати саме те Положення, яке надає Ліцензіару більше прав, привілеїв та пільг, а також є найбільш вигідним для Ліцензіара з точки зору відповідальності, обов’язків, та свободи дій. Наприклад, якщо в одному Положенні йдеться про обов’язок Ліцензіара щодо узгодження із Ліцензіатом певних дій, чи попередження останнього про їх вчинення, а в іншому Положенні такий обов’язок – відсутній, то найвищу юридичну силу буде мати те Положення, яке такий обов’язок не передбачає та/або звільняє від нього.
12.7. Ліцензіат погоджується із наступним: в разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди, як в цілому, так і окремих її частин та положень, текст Угоди викладений українською мовою – має переважну та найвищу силу.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЛІЦЕНЗІАРА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНТАЛБОТ ТА КОЛЕДЖІАЛ СТУДІО"

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 16.08.2021 року, № 1001031020000051627.

Адреса місцезнаходження: 69018, Україна, місто Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд. № 32.

Код ЄДРПОУ: 44156447.

Адреса електронної пошти: colleagial.com@gmail.com.

link